Privatlivspolitik

Introduktion
For at kunne arbejde effektivt som alternativ behandler er der personoplysninger, jeg har behov for at behandle. Denne privatlivspolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data jeg indsamler og hvad jeg bruger dem til. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til på angelika@angelhealing.dk.

Behandling af personoplysninger
Jeg behandler de personoplysninger, som du i forbindelse med din kontakt som klient eller kunde opgiver til mig. Disse oplysninger behandler jeg for at kunne gennemføre administrative opgaver såsom bekræftelser og anden korrespondance, oprettelse eller ændring af aftaler samt indbetaling af honorarer henholdsvis fakturering. Det drejer sig om kontaktoplysninger som fornavn, efternavn, adresse, telefon og mailadresse.

Dertil kommer mine noter i forbindelse med en bachterapi behandling, som du vil få tilsendt efter du har fået en behandlerflaske med bach blomster remedier. Formålet med disse noter er at støtte og kvalitetssikre processen med dig.

Endelig bruger jeg navn og e-mailadresse på en mailingliste til brug ved udsendelse af informationsmails om f.eks. kommende arrangementer og andre nyheder.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Jeg sletter personoplysninger senest 1 år efter sidste kontakt, eller når som helst tidligere på anmodning fra den person de vedrører.

Dog opbevarer jeg navne og mailadresser i forbindelse med udsendelse af informationsmails. Afmelding fra denne mailingliste kan til enhver tid ske per mail.

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med min behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

  • Retten til at modtage oplysning om hvordan jeg behandler dine personoplysninger
  • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
  • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
  • Retten til at få dine personoplysninger slettet
  • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved personlig henvendelse.

Videregivelse af oplysninger
Jeg videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden dit forudgående samtykke.

Informationssikkerhed
Jeg gemmer personoplysningerne på computere med begrænset adgang, opdaterede operativsystemer og antivirus. Oplysninger på papir gemmes til enhver tid aflåst, når de ikke er i brug.

Sikkerhedsforanstaltningerne kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysningerne håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til mine klienters og kunders rettigheder.

Ændringer
Denne privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Jeg begrænser ikke dine rettigheder i henhold til privatlivspolitikken uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives her på siden, og i tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg besked i form af en synlig meddelelse på hjemmesiden.

Version 1.0, maj 2018

FacebookFacebook