Massage er også kemi

Nyere videnskabelige undersøgelser viser, at der sker mange ændringer i kroppens kemi, når den masseres. Følgende hormoner påvirkes ved berøring:

Oxytocin
Oxytocin er kroppens føl-dig-godt-tilpas hormon. Oxytocin frigøres blandt andet gennem varme og berøring. Hormonet øger velbefindende. Man bliver roligere og mere harmonisk. Angst og stres dæmpes, blodtrykket sænkes og smertetærsklen øges. Oxytocin gør os mere udadvendte, nysgerrige og modtagelige for social kontakt.

Dopamin
Dopamin frigøres ved massage/berøring og har indflydelse på kroppens evne til finmotorik og evnen til at holde fokus. Dopamin er involveret i følelserne som inspiration, glæde, entusiasme

Serotonin
Serotonin frigøres og skærper evnen til at gøre de rette ting på rette tidspunkt

Adrenalin og Noradrenalin
Adrenalin reguleres gennem massage/berøring. Disse to hormoner har at gøre med vores evne til enten at kæmpe eller flygte.

Endorfiner
Endorfiner udskilles i rygmarven og hjernen. Endorfin betyder ”indre morfin”. Endorfiner hindrer smerteimpulsen i at nå frem til de smerteopfattende centre i centralnervesystemet. Disse hormoner virker

  • opløftende
  • supporterer tryghed
  • virker smertedæmpende
  • regulerer blodtrykket
  • nedsætter stofskifte som giver bedre balance og et sundt og længere liv

Cortisol
Cortisol dæmpes. Cortisol er kroppens streshormon

FacebookFacebook